לקוחות

 • משרד המשפטים
 • האפוטרופוס הכללי
 • כנסת ישראל
 • משטרת ישראל
 • רשויות המכס
 • מוזיאון ישראל
 • מוזיאון תל אביב
 • מוזיאון חיפה
 • מוזיאון רמת גן
 • מוזיאון באר שבע
 • מוזיאון תפן ואחרים
 • משרד הדתות ובתי כנסת בכל הארץ, כנסיות השונות:
  הקסטודיה הלטינית, הארמנית, הרוסית ואחרות, הקדשים מוסלמים
 • כל חברות הביטוח
 • מאות עורכי דין בישראל
 • בתי משפט בארצות הברית, קנדה, אנגליה ונורבגיה
 • רשויות המס האמריקאיות