הערכת שווי עסקים ומלאי

הערכת השווי הכלכלי של חברה נדרש במגוון מקרים ומטרתה היא קביעת הערך של החברה בתאריך מוגדר.

ניתן לבצע הערות שווי לחברות ציבוריות, לחברות קטנות וגם לעסקים קטנים.

  • מכירה או רכישה של חברה או עסק
  • בחינת הזדמנויות להשקעה
  • מיזוג חברות או גופים עסקיים
  • חילוקי דעות בין שותפים
  • דרישת רשויות המס

הערכת השווי נעשית על בסיס מידע איכותי שנאסף מהחברה וכולל את דוח"ות הרווח וההפסד של השנים האחרונות ותחזית לנתונים עתידיים, אשר מוערכים בנוסחאות מקובלת בתחום, על בסיס הנסיון שנצבר, מצב המשק ותחזית מצב הענף. בין המתודולוגיות המקובלות בתחום ניתן למצוא את שיטת מכפיל הרווח, שיטת השווי הנכסי ושיטת היוון תזרימי המזומנים.

במסגרת זו, מוערכים גם הנכסים הפיזיים של החברה, הכוללים את מלאי החברה וגם מכשור מקצועי, ריהוט, חפצי אומנות ועוד.

מומחי "גמולב" מבצעים את ההערכה המלאה בשיתוף רואה חשבון ו/או את הערכת הרכוש.

לקבלת פרטים נוספים התקשרו אלינו לטלפון 03-792-1662 ונשמח לסייע!