חלוקת רכוש ומכירה\ קניה

הערכת שווי לצורך חלוקת רכוש

כאשר יש צורך לחלק רכוש בין יורשים, בני זוג שהחליטו להיפרד או במצבים אחרים, יש להעריך את שוויו של כל פריט לצורך מכירה אופציונאלית.
המשמעות היא כי כאשר מחלקים רכוש בין מספר יורשים כמעט לעולם לא ניתן לבצע חלוקה שווה ולכן יצטרך יורש אחד לפצות בכסף את השני אשר קיבל רכוש בשווי גבוה יותר. במקרה כזה על היורש להמצא במצב בו הוא יכול לממש את הרכוש שירש. יתרה מכך, היורשים מעוניינים לעתים לשמור רק חלק מהרכוש .
לכן אנו מנטרלים את נושא הלחץ במכירה ומעריכים את הפריטים לפי ערך  מכירה ממוכר לקונה מרצון. שהרי הרכוש התקבל באופן מפתיע (יותר או פחות) ואין חובה למוכרו לצורך מימוש.

מדוע לא ניתן להשתמש בנתוני הערכה לביטוח?
הנתונים שנמסרים לחברת הביטוח מבוצעים לפי ערך כינון המבוסס על עיקרון של השבת המצב לקדמותו. משמעותו של ערך כינון הוא ערכו של הפריט כחדש, תחת הגדרה של קונה בכוח. כלומר, הערך של ארון צרפתי עצום, בן 30 שנה, שלא ניתן כלל למכור אותו יהיה גבוה מאד, מאחר והחישוב של הביטוח הוא לצורך העמדת ארון חדש כזה, במקרה של שריפה למשל.
לעומת זאת, שווים של תכשיטים שהוערכו לצורך הביטוח יכול אפילו לעלות עד לרגע החלוקה, במקביל לעליית ערכו של הזהב בעולם.
לכן, גם אם נחליט להוריד אחוז מסוים משוויים של כל הפריטים לעולם לא ייווצר איזון בין ירידת הערך מכינון למימוש באופן שווה בין הפריטים השונים, אשר שוויים מוערך לפי מצבם ולפי הפער שבין ביקוש והיצע לפריטים מסוגם.
כך, במקרה של שימוש בערכי הביטוח, עלול אחד היורשים למצוא עצמו יורש ארון קיר צרפתי בן שלושים אשר לא ניתן לממש ולפיכך ערך הכינון אינו רלוונטי לגביו ולעומתו יירש אחיו תכשיט יקר ערך או כלי כסף שניתן לממש בקלות בשווי גבוה.

אילו פריטים קל באופן יחסי לממש?
ניתן לממש בקלות יחסית תכשיטים, יצירות אמנות של אמנים ידועים, כלי כסף – חנוכיה או פמוטים עתיקים קל לממש וכך גם פסלונים.
לעומת זאת, סכו"מ מכסף יימכר בשווי המתכת ולעתים פחות מכך. סרוויסים מפורצלן נמכרים כמשומשים בפרוטות .

מתלבטים ביחס להזמנת חוות דעת מומחה?

במקרה זה אנו ממליצים לכם לבחור חמישה פריטים מתוך העזבון, אלה שנראים לכם כבעלי הערך הגבוה ביותר ולהעלות אותם לפורום גמולב  . במסגרת הפורום תוכלו לקבל אומדן ראשוני אשר יסייע לכם בהחלטה האם ערך הפריטים מצריך הוצאה על ייעוץ של מומחה.
אנו עומדים כאן לרשותכם לכל שאלה או התלבטות. אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר בטלפון 03-7921662 או בדוא"ל info@gemolab.co.il